قانون  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در امور سردفتر ی اسناد رسمی ،وکالت و کارشناسی رسمی مصوب 1401

 

ماده 3_ماده پنج  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود

ماده ۵_سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند . هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است .

تبصره: برای مشمولان بند جیم ماده ۸۸ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نصاب مذکور در این ماده حداقل ۶۰ درصد است .

ماده ۴_دربند الف ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عبارت«بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ به این بند الحاق می‌شود .

تبصره ۱: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی می‌شوند . توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون راسا به برگزاری آن اقدام کند استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲_برای مشمولان بند جیم ماده ۸۸ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،نصاب مذکور در تبصره ۱ حداقل ۶۰ درصد می‌باشد.

ماده ۵_تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق می‌شود .

تبصره ۱_کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند . نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون ،راسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲_برای مشمولان بند جیم ماده ۸۸ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, نصاب مذکور در تبصره ۱ حداقل ۶۰ درصد می‌باشد.