خبرنامه

دفاتر اسناد رسمی مجازی راه‌اندازی می‌شود.

لینک خبر تکمیلی

سایت آموزشی ،حقوقی

آموزش حقوق ثبت و  سردفتری اسناد رسمی برای کارآموزان و دانشجویان

مهارت کار در دفاتر اسناد رسمی برای کارآموزان ،کارمندان و علاقه مندان سردفتری اسناد رسمی

جهت مطالعه بیشتر

فایلهای صوتی

ارائه ساعتهای فایل صوتی آموزش

ویدیوی آموزشی

ارائه ویدیوهای آموزشی کاربردی

متون آموزشی

ارائه مقالات آموزشی مفید و کاربردی

آموزش حضوری

برگزاری آموزشهای حضوری برای علاقه مندان